Overslaan en naar de inhoud gaan

Zonnepanelen: de wetgeving voor 2021 per regio

zonnepanelen installeren voor 2021

Brussel

Het aantal groenestroomcertificaten is naar beneden bijgesteld

Als je in Brussel woont is het belangrijk dat je weet sinds 1 januari 2021 het aantal toegekende groenestroomcertificaten wordt verminderd. Het doel? Het herstel van het evenwicht voor de gemiddelde installaties die door het oude systeem waren benadeeld. Dit is dus afhankelijk van de vermogensklasse van de installatie:

  • Voor installaties van minder dan 5 kWp: het aantal certificaten wordt met 17% verminderd
  • Voor installaties van meer dan 250 kWp: het aantal wordt met 42% verminderd
  • Voor andere soorten installaties geldt dat de vermindering zal gaan van 13% naar 33%.

Ondanks een daling van het aantal toegekende groenestroomcertificaten zijn ze echter nog steeds interessant. Voor een gemiddelde installatie brengen ze je immers min of meer €900 per jaar op!

10 jaar groenestroomcertificaten tegen het preferentieel toekenningstarief

Tot slot, als je zonnepanelen installeerde voor 1 januari 2021: er is geen enkele wijziging gepland. Je hebt dus recht op 10 jaar groenestroomcertificaten tegen het voorkeurstarief voor een rendement op de investering in maximaal 7 jaar!

Je wil je groenestroomcertificaten doorverkopen?

Wij kopen je groenestroomcertificaten terug voor €93,5 per stuk

Vlaanderen

Wat Vlaanderen betreft zijn er 3 maatregelen gepland voor 1 januari 2021

Een premie van 40% voor de totale kosten van de installatie

Als je na 1 januari 2021 zonnepanelen laat installeren, kan je genieten van een premie die 40% van de totale kostprijs van de installatie dekt voor een maximumbedrag van 1500 euro. Hou er rekening mee dat deze steun teruglopend is en dat hij elk jaar met een kwart wordt verminderd.

Als we de rekening maken voor bijvoorbeeld 15 panelen ((4x300)+0,65x150)), dan zal je premie €1297 bedragen.

Het einde van deze steun? In 2024! Deze premie is een prachtige gelegenheid om de kosten van je installatie te verlagen!

terugdraaiende teller vlaanderen

De teller die terugloopt tot 2035

Alle eigenaars die al zonnepanelen hebben geïnstalleerd of waarvan de installatie gepland is voor 31 december 2020, zullen kunnen profiteren van de meter die 15 jaar lang (tot 2035) terugloopt.

Ter herinnering, de teller loopt terug in 2 richtingen:

  • De meter loopt wanneer je elektriciteit van het net verbruikt
  • De meter loopt terug wanneer je je overtollige elektriciteit in het net injecteert

Op basis van een compensatieprincipe stelt de meter de prosumenten in staat om hun energie-input optimaal te benutten en aan het einde van het jaar een factuur van nagenoeg nul te krijgen.

Een bonus voor thuisbatterijen

De Vlaamse regering moedigt het gebruik van thuisbatterijen door de consument alleen maar aan. De regering maakte daarom een budget van 22 miljoen euro vrij om toe te wijzen aan batterijpremies, wat voldoende is om de installatie van 9565 8kWh-installaties met een premie van €2300 euro te ondersteunen.

Tot het einde van 2024 kan je voor je thuisbatterij met een omvormersvermogen van 10 kVA een premie aanvragen.  Maar opgelet, het bedrag hiervan neemt geleidelijk aan af.

Tot 31 maart 2021 heb je als eigenaar van een thuisbatterij recht op €250 per kWh van de werkelijke capaciteit.  De premie bedraagt maximaal €3200 euro en kan nooit meer bedragen dan 35% van je investeringskosten. 

Vanaf 1 april 2021 gelden echter bijgestuurde voorwaarden:

Het toegekende premiebedrag voor batterijen tot 6 kWh wordt dan €300 per kWh i.p.v. €250. Voor batterijen tussen 6kWh en 9kWh blijft het bedrag €250/kWh. Ligt de capaciteit van je batterij hoger dan 9kWh, dan wordt er geen premie toegekend.

De premie na 1 april bedraagt maximaal €2550 en kan nooit meer bedragen dan 40% van de investeringskost.

installatie zonnepanelen vlaanderen

Wallonië

Sinds 1 oktober 20210 is het prosumententarief in Wallonië in werking getreden, maar met goed nieuws! 1 dag voor de inwerkingtreding is de Waalse regering akkoord gegaan met begeleidende maatregelen om de Waalse prosumenten te helpen met deze overgang. Hier is een samenvatting met waar je recht op hebt:

Een ondersteuning voor niet-zelf verbruikte elektriciteit die in verschillende fases wordt toegepast:

Ter herinnering: netconsumptie verwijst naar elektriciteit die teruggestuurd wordt naar het distributienetwerk en zelfconsumptie verwijs naar elektriciteit die je rechtstreeks van je installatie verbruikt zonder via het distributienetwerk te gaan.

  • Van 2020 tot 2021: een jaarlijkse premie betaald door de distributienetbeheerder voor de elektriciteit die niet door de klant zelf wordt verbruikt, dekt 100% van het honorarium van de klant. Het tarief voor de prosumenten in Wallonië bedraagt in deze periode dus €0.
  • Van 2022 tot 2023: Eind 2021 wordt de jaarlijkse bonus van de DNB verlaagd tot 54,27%. Daarom zal het prosumententarief tegen 45,73% moeten worden gefinancierd!
  • Tot en met 2024: de installatie van een dubbele stroommeter zal door de regio worden gefinancierd. Om de werkelijke toename van je zelfconsumptie te laten registreren, zal je de installatie van deze meter moeten aanvragen.
  • Van 2024 tot 2030: Geen verdere steun.

In 2024 zal het mogelijk zijn om de elektriciteit die niet zelf wordt verbruikt door te verkopen

Na 2024 wordt een nieuwe tariefperiode ingesteld en kan je (als je een dubbele stroommeter hebt) je ongebruikte elektronen doorverkopen tegen 100% van hun waarde.

Hulp voor domotica-apparatuur

In november 2020 zal de Waalse regering stemmen over een maatregel om de prosumenten te helpen zich uit te rusten met domotica-apparatuur om hun zelfconsumptie te stimuleren. Deze maatregel zal, als hij wordt aangenomen, 40% van de kosten van het materiaal vertegenwoordigen met een maximum van €400 per klant. Iets om in het oog te houden ..

Wil je zonnepanelen installeren?

Vraag dan nu gratis een offerte aan!

Geef je mening

Blijf op de hoogte!

Ontvang onze promoties, wedstrijden of persoonlijk advies

 
Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief Er is een fout opgetreden, gelieve opnieuw te proberen